I.           INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego http://www.sklep.elektrokomplex.pl jest Wojciech Jarmoc, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Elektrokomplex - Wojciech Jarmoc z siedzibą w Białymstoku, ul. Gdańska 10/9; 15-249 Białystok o nr NIP 542 257 38 67, na podstawie wpisu do EDG prowadzonej przez Prezydenta Miasta Białegostoku pod numerem 59147

Punkt sprzedaży mieści się pod adresem 15-604 Stanisławowo 14 (koło Białegostoku).

 Tel.: 85 742 23 37

 Fax.: 85 742 23 38

   Sklep internetowy sklep.elektrokomplex.pl, posiada w swojej ofercie szeroki wachlarz towarów. Głównym obszarem działalności jest asortyment z automatyki domowej, zwiększający funkcjonalność instalacji i stanowiący rdzeń wszystkich pozostałych instalacji. W ofercie znajduje się pełen przekrój urządzeń i materiałów do systemów alarmowych, domofony i videodomofony. Odkurzacze centralne oraz systemy kontroli dostępu. W sprzedaży znajdują się towary renomowanych producentów z zakresu monitoringu takie jak: kamery, obiektywy, rejestratory, kamery IP. Oferta zajmuje całą gamę produktów związanych z oświetleniem wnętrz: żyrandole, kinkiety, plafony, oczka halogenowe, lampy kuchenne, łazienkowe, biurkowe, lampki nocne, oświetlenie LED. W sklepie znajdują się również materiały elektryczne, narzędzia ręczne i mechaniczne oraz mierniki, akumulatory bezobsługowe i zasilacze awaryjne UPS.

 

1.    Punkt sprzedaży czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

2.    Składanie zamówień w sklepie internetowym możliwe jest przez 24 godz./dobę. Wszystkie zamówienia docierające do nas do godz. 12.00 realizowane będą w dniu jego złożenia (pod warunkiem, że znajdują się na stanie magazynowym), pozostałe zostaną zrealizowane w dniu następnym.

3.    Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym firmy są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

4.    Wszelkie zdjęcia, rysunki i informacje techniczne dotyczące towarów zamieszczane na stronach internetowych, stanowią jedynie ogólną charakterystykę tych towarów i mogą się różnić od rzeczywistych.

5.    W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów po złożeniu zamówienia, sklep internetowy zobowiązuje się do poinformowania Klienta w terminie 24 godz. o zaistniałej zmianie. W razie braku akceptacji Klienta (w ciągu 24 godz.) dla nowej ceny, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.

6.    Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

7.    Przedstawione w sklepie towary nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Firma zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia, jeżeli wystawiona cena stanowi wynik pomyłki.

 

 

II.        Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się sklep.elektrokomplex.pl

1.    Podłączenie do Internetu

2.    Poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera, Firefox lub Chrome w najwyższej wersji.

3.    Rozdzielczość ekranu minimum 1024x768,

4.    Komputer Usługobiorcy musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies", aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in,

5.    Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

 

III.      SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1.     Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub firma.

2.     Zamówienia w sklepie internetowym  mogą składać Klienci, którzy założyli indywidualne konto  i zalogowali się na nim, oraz Klienci nieposiadający konta w sklepie.

3.     Założenie konta ułatwia dokonywanie kolejnych zakupów i umożliwia dostęp do swoich danych identyfikacyjnych, wykazu zamówień bieżących i ich statusu oraz historii zamówień.

4.     Aby złożyć zamówienie konieczne jest wpisanie danych osobowych lub firmy zamawiającego poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklepu. W przypadku nieprawidłowego lub  niekompletnego wypełnienia formularza zamówienie nie zostanie przyjęte.

5.     Po przyjęciu zamówienia Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Potwierdzenie e-mailowe generowane jest automatycznie i nie należy na nie odpowiadać. Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta realizowane będą w najbliższym dniu roboczym.

6.     Łączny czas realizacji zamówienia zależy od dostępności zamówionego towaru w magazynie i może wynosić od 3 – 14 dni roboczych.

7.     W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, sklep niezwłocznie poinformuje Kupującego o tym fakcie i o najszybszym możliwym terminie realizacji zamówienia.

8.     Osoby dokonujące zakupu w sklepie internetowym dobrowolnie wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych (tj. imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu e-mail). Wszelkie dane osobowe Klientów sklepu wykorzystywane będą jedynie do celów realizacji zamówienia i nie będą w jakikolwiek inny sposób udostępniane lub wykorzystywane.

9.     Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) sklep zapewnia swoim Klientom realizację uprawnień z niej wynikających. Polega to między innymi na zapewnieniu wglądu każdemu Klientowi do jego danych osobowych celem ich uaktualnienia lub poprawienia. Każdy Klient ma możliwość zachowując formę pisemną zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych od dnia wskazanego w piśmie, które złoży w przedmiotowej sprawie.

 

IV.       REALIZACJA DOSTAW

 

1.         Zamówione towary są dostarczane tylko na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Wraz z towarem zamawiający otrzyma potwierdzenie zakupu w postaci faktury lub paragonu.

2.         Rodzaje przesyłek i ich koszt:

·        Przesyłka kurierem DPD przy przedpłacie  – 20 PLN

·        Przesyłka kurierem DPD za pobraniem – 25 PLN

·        Odbiór osobisty: 15-604 Stanisławowo 14, Gmina Juchnowiec Kościelny w godz. 10.00 – 15.00

Koszt przesyłki jest zależny od wagi zamówionego towaru, jego rozmiarów i sposobu płatności. Jest on doliczany i wyświetlany automatycznie po skompletowaniu zamówienia. 

3.     W przypadku dokonywania przedpłaty (przelew/opłata przed otrzymaniem towaru ) należność za zamówiony towar należy uregulować na: Elektrokomplex Wojciech Jarmoc; 15-249 Białystok, ul. Gdańska 10/9; nr konta  29 1500 1083 1210 8008 7474 0000 w BZWBK 4 Oddział w Białymstoku.

4.     Warunkiem koniecznym jest umieszczenie w tytule przelewu numeru zamówienia otrzymanego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

 

 

V.          GWARANCJE

 

1.     Wszystkie oferowane przez sklep towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją. Karta gwarancyjna, którą Klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem jest podstawą do wszczęcia procedury reklamacyjnej. Jeżeli towar nie posiada karty gwarancyjnej podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest oryginał faktury VAT lub paragon.

 

VI.       ZWROT TOWARU 

 

1.     Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta” klient, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) z towaru zakupionego w naszym sklepie. W tym celu należy złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na nasz adres wskazany w danych kontaktowych. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

2.     Zwrot jest możliwy pod warunkiem, że towar był nieużywany, czysty, kompletny w oryginalnym opakowaniu.

3.     Zwrot nie dotyczy produktów/ towarów nieznajdujących się w ofercie sklepu, a sprowadzane na specjalne zamówienie Klienta

4.     W przypadku odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

5.     Wzór formularza odstąpienia od Umowy przez Konsumenta dostępny jest do pobrania w zakładce „Do pobrania” na stronie www.ibda.pl

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi polegającej na założeniu Konta w Sklepie internetowym)

Adresat: Elektrokomplex Wojciech Jarmoc, Stanisławowo 14, 15-604 Białystok, adres e-mail: sklep@elektrokomplex.pl

Ja/My(*) ………………..…………………………………………………………………………………..………

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*)

………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 ………………………………………………………………………….…………………..………………………

Adres konsumenta(-ów)

 ……………………………………………………………………………………………………………..………

Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …………….…….…………………………….…………..

Data ………………………………………………….……………………………………………………………………

 

 

VII.     REKLAMACJE

 

1.     Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim uszkodzenia powstałe podczas dostawy, reklamacja zostanie uznana tylko od warunkiem sporządzenia protokołu szkody w momencie odbioru przesyłki z towarem w obecności kuriera. 

2.     Towary wadliwe fabrycznie są wymieniane na nowe, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia (telefonicznie lub e-mailowo) w terminie 3 dni od daty otrzymania przesyłki. Wysyłka wadliwego towaru i dostawa sprawnego odbywa się na koszt Sprzedającego. Nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych.

3.     W przypadku nieuzasadnionej reklamacji np. zareklamowania towaru uszkodzonego z winy użytkownika wszelkie koszty ponosi Klient.

4.     Zwrotom nie podlegają towary nieznajdujące się w ofercie sklepu, a sprowadzane na specjalne zamówienie Klienta.

5.     Informacje o towarach zamieszczonych w sklepie internetowym pochodzą z materiałów publikowanych przez producenta.

6.   O zamiarze zwrotu lub zamiarze wymiany towaru należy wcześniej poinformować sklep drogą     e-mailową, telefonicznie lub faxem.

 

VIII.  Postępowanie reklamacyjne

1.     Reklamacja może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia w sprawie reklamacji do Elektrokomplex Wojciech Jarmoc, w szczególności drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.sklep.elektrokomplex.pl, na koncie w zakładce „Reklamacje i zwroty” lub w stopce na stronie głównej Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@elektrokomplex.pl. lub w formie pisemnej na adres: Elektrokomplex Wojciech Jarmoc, Stanisławowo 14, 15-604 Białystok, z dopiskiem „Reklamacja”.

2.     Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

a.    Dane Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),

b.    Uzasadnienie reklamacji

3.     Sklep ibda.pl dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.

 

IX.       POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.     Utworzenie oraz aktywacja konta w sklepie internetowym http://www.sklep.elektrokomplex.pl/ jest równoznaczne ze zgodą Klienta na przetwarzanie przez firmę Elektrokomplex Wojciech Jarmoc jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883).

2.     Zakładając konto Klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem sklepu i w pełni akceptuje jego warunki.

3.     Klient może w każdej chwili, zażądać usunięcia lub zmiany jego danych osobowych bez podania przyczyny.

4.     Dane Klientów, przechowywane są w sposób bezpieczny i bez pisemnej zgody Klienta dane te nie będą udostępniane podmiotom i osobom trzecim. 

 

 

X.          INNE

1.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.